'Alloplastik Özne' - Meltem Söylemez Kişisel Sergisi 16 Nisan - 2 Mayıs 2021 tarihleri arasında Balaban Sanat Galerisinde

'Alloplastik Özne' - Meltem Söylemez Kişisel Sergisi 16 Nisan - 2 Mayıs 2021 tarihleri arasında Balaban Sanat Galerisinde

Meltem Söylemez kimdir?

1971 yılında doğan sanatçı 1992 yılında 9 Eylül üniversitesi Resim Ana Sanat Dalından mezun oldu. 1993 yılında Avusturya Salzburg Yaz Akademisi Herman Nitch atölyesinde çalıştı. 1997 yılında 9 Eylül Üniversitesi sanatta yeterlilik programını kazandı ve Feminist sanat ve yapısöküm kadın imgeleri üzerine çalışmalar yaptı.  Bir çok kişisel sergi gerçekleştiren sanatçı profesör ünvanı ile Adnan Menderes üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim üyeliği yapmaktadır.

Alloplastik Özne

Alloplastik yüzeyler; yaşamı kendi olmaya dönüştüren, bir nevi pragmatist bir itkisel güçle nesne ile özdeşleyim kuran imgelerden oluşur. Bu düzlem nesneyle empatik bir tavır ile bağlanır ve narsist nesnel sınırlar içinde yer alan kadın imgelerinden oluşur. Özne olarak kadın imgeleri, Alloplastik dönüşüm sürecinde sınır imgeleri de maddeye bağlanır. Bir anlamda da Alloplastik yüzeyler, sınırsal kavramların içerisinde yer alan diyalektik bir itkinin yansımalarıdırlar. Bu alloplastik çıkışlar nevrotik ve bir nevi ego'sal psiko- imgelerin oluşmasına da neden olur. Özellikle kadın imgeleri sınırlar arasında bir öz korunmayla yüzeye yansırken; aynı zamanda yüzeyde sınırların dışına taştığı görünen imgeler zaman zaman bir öz korunmayla ve ya çatışmayla kendi uyumu içerisinde içselleşirler. 

Bu imgeler itkisel olan biyolojik ve ruhsal süreçlerin ortasında yer alan sınır kavramlar olan bizi bir amaca doğru iten süreçlerin temsilidirler. Bu imgeler yaşam ve ölüm arasındaki sınır, biçim ve biçimsizlik arasında bulunan nesne ve özne arasındaki karşıtlık gibi veya bilinç ve bilinçsizlik arasında yer alan kadın bedenleri yüzeyde alloplastik bir uyum yaratırlar. Özellikle kadın bedenlerinin yer aldığı bu sınırlar, kadının iç ve dış dünya ya uyum için geliştirmiş olduğu duyuş, düşünüş davranış örüntülerini içerir. Bu örüntüler uyum için gerekli olan belli durumların ve öykülerin içinde kadının yetilerini,engellenme ve çatışma içerisinde ki ifade düzeneklerinden meydana gelir. Burada kadının bedeni sadece bir madde olarak değil; ruhsal olarak da kendini yeniden oluşturma çabası içerisindedir. Beden özneyle bütünleşir ve kendi uyumunu yaratır. Burada Kadının madde ve özne olarak "kendilik" savaşı yer almaktadır. 

Tuval yüzeyindeki plastik yapı linol baskı tekniğinin yarattığı etkilerle desteklenir. Linol malzemenin yarattığı yüzeysel etki tuvalin yüzeyinde oluşan diğer alanlarla ayrışır ve net olan sınırlar yaratır. Bir çok nesnenin ve alanın yer aldığı bu sınırlar deneysel tavırla çok renkli ve çok parçalanmış yüzeyde yeni bir örgü oluşturmaktadır.Renk parçaları ile yeniden varlık bulan imgeler bu yeni dünyanın maddesel yapısını oluştururlar. Renk bu olumlu enerjinin etkisiyle dönüşümü ve uyumu sağlayan en önemli elemanlardan biridir. Renk ayrışmaları ile yaratılan kesitler bize yüzeyde ki psiko imgeleri algılamamıza da yardımcı olurlar. Parçalı renk alanları hem farklı imgeleri birbirinden ayırmamızı sağlarken aynı zamanda da dönüşüme neden olan kaosunda kendisini yansıtırlar. Bu nedenle yüzeyde öznenin kendisini ve kendilik kavramını da bir arada algılamaktayız.

Alloplastik Özne, 16 Nisan - 2 Mayıs 2021 tarihleri arasında Balaban Sanat Galerisinde görülebilir.Yazan: Admin Name
Eklenme Tarihi: 16/04/2021
Son Güncelleme: 16/04/2021
Henüz Yorum Yapılmamış !
Yorum yapabilmek için giriş lütfen giriş yapınız. Giriş